Hệ Thống Siêu Thị Di Động Hà Thành đạt doanh số khủng nhất trong năm 2016